Spread the love

Изграждането на покрив е комплексен процес извършващ се на етапи.

При правене на покрив следва да се гарантира, че всяка стъпка се следва буква по буква, за да се създаде конструкция, която ще защитава дома ви за години напред. Неопитни сте по тази тема и се интересувате какво се влага в процеса по изграждането на покрива? В следващите редове сме разделили процеса вместо вас, стъпка по стъпка. Иначе казано – как се прави покрив!

Премахване на стария покрив – ако поставяте нов покрив върху съществуваща конструкция, невъзможно е правилно да инсталирате новата система, без пълното премахнете на старата. Когато има правене на покрив върху ново строителство, се следват стъпките и се използват създадените основи. Съвестните изпълнители на покриви няма да оставят и следа от стария покрив, за да не компрометират изграждането на новия. 

Поръчване на материалите – това трябва да е грижа на майсторите, но ако собствениците работят в синхрон с тях, може да участват в процеса. Нищо насетне в процеса на строителство на нов покрив не се случва без позоваване на проекта. Там са размерите, определените материали за строителство, даденостите на конструкцията и всичко важно за започване на строителството. 

Изграждане на основата на новия покрив – когато се прави покривната конструкция, следва да се направи основата върху, която ще се изграждат основните покривни елементи. Основата се подготвя според проектния план какъв покрив ще се инсталира. Плоските, скатните, ниско скатните покриви имат различен подход при изграждането на основите – те са в ръцете на майсторите знаещи как да си вършат работата.

Стъпка по стъпка изграждане на обшивка, подложен слой, хидроизолация, монтаж на горното покритие –  обшивката покрива основата и създава устойчивата повърхност, след това се поставя слой осигуряващ защита на основата, и отгоре се поставя покривното покритие предпазващо вече от всички климатични условия. В зависимост от проектното решение се прави хидроизолация, така че да се осигури сигурност и дълготрайна защита от дъждове, замръзване и т.н.

Изграждане на улуци и възможности за отводняване – част от процеса по правене на покрив е изграждането на улуците и допълнителните приспособления за отводняване на дъждовната вода. Това е част от системата, която трябва да осигури допълнително изхвърлянето на водата от покрива, за да няма въздействие върху новата покривна система. 

Специално изграждането на слоевете е подробна и трудоемка дейност, изисква много голяма прецизност защото всеки слой и всяка намеса има конкретно предназначение. Майсторите трябва да са много опитни и добри в тази част, защото малките грешки създават предпоставка за бъдещи проблеми, които със сигурност собствениците няма да искат да виждат. Затова при избора на изпълнител се търсят най-добрите и опитни майстори или строителни фирми със солидно портфолио.

Както можете да се уверите, стъпките, необходими за изграждане на покрив, са специфични и жизненоважни за поддържане на конструкцията и защита на вашата инвестиция. Те са приоритет на майсторите наети да свършат работата по правене на покрив. Много от нещата, които те ще направят са малки детайли в дотук изброените стъпки, за да може в крайна сметка конструкцията да бъде здрава и непробиваема.

Правене на покрив

Facebook Comments