Spread the love

Все по-честа практика стана да се строят сгради до ключ.

Реално “строеж на къща до ключ” е термин и фразеологизъм, който се е появил в разговорната реч и касае построяването на къща/ сграда до нейния финал, когато собствениците или инвеститорите получават официално ключовете към новия дом или недвижима собственост. Не може да се даде ясна статистика колко запитвания към строителните фирми касаят именно проекти от такова естество. По-скоро, можем да твърдим, че строеж до ключ ще се налага все по-силно като тенденция, идваща от Запада.

Без каквито и да било различния по отношение на процедурата по строеж на къща, тук също става дума за планиране, обсъждане, организиране и предвиждане на работния процес. С други думи, при всяка строителна дейност, която касае строежа на къща/ сграда, са налице основни елементи, които са задължителни, за да се реализира проекта професионално. Един от тях е свързан с избора на строителна фирма, с която да работите. Тук е важно да съобразите, че ще трябва да комуникирате често с дадената фирма и колкото по-добре се разбирате взаимно, толкова по-добри ще бъдат крайните резултати.

Още един компонент от строеж на къща до ключ е необходимостта от коректен, описателен и целенасочен план за действие, където да бъдат споменати крайните срокове за изпълнение на всяка задача и тяхното естество, т.е. в какво се изразява изпълнението на задачата. Хубаво е да бъдете максимално конкретни и да умеете да изразявате словом идеите си, което ще е от полза при изготвянето на план и организация на проекта. Също така, колкото по-обективно бъде разгледан вашия проект, толкова по-конкретна цена за строеж на къща до ключ ще ви бъде предложена.

Колко е важно материалите да бъдат качествени при строеж на къща до ключ?

Трети важен елемент от строежа на къща до ключ е изборът на строителни материали. Все пак вземането на решение за изграждането на къща е инвестиция, която трябва да се премисли, обсъди и най-вече разходите трябва да се калкулират. Разбира се, при една строителна дейност с по-голям обхват, цените са ориентировъчни и е разумно да подготвите поне 15% отгоре от целия бюджет, който сте си отделили. Така ще бъдете подсигурени, ако се появяват непредвидени разходи.

Материалите са основен фактор, който влияе на качеството и крайните резултати. По пътя на логиката, ако нещо е с минал срок на годност или просто е некачествено по своята същност, експлоатационният период на продукта намалява с няколко пъти надолу. Ето защо е изключително важно и дори препоръчително при строеж на къща да използвате високо качествени материали и да не песитите бюджет за такива. Отново да натъртим, че строежът на къща е с дългосрочна възвръщаемост и е голяма инвестиция.

Каква е процедурата при строеж на къща до ключ?

В зависимост от хората и по-скоро, фирмите, които предлагат дадената услуга, може да се наблюдават различни ценови оферти за нейното изпълнение, както и да влагат различно разбиране в термина като цяло. Един приятелски съвет е просто да направите анализ на опериращите в тази индустрия фирми, да проведете няколко консултации и да отправите вашите въпроси. Колкото по-компетентно отговаря отсрещната страна, толкова по-лесно тя изгражда доверие у своите потенциални и настоящи клиенти.

Строеж на къща до ключ – Какво трябва да знаем?

Facebook Comments